Förfrågan Workshop

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att boka in ett första samtal.

Några företag vi arbetat med

WORKSHOP I STATE OF MIND

Ett kännetecken för våra workshop är att det blir en “safe zone” för att föra en dialog om och reflektera över känslor, tankar och hur det påverkar oss som individer och som arbetsteam. Människors State of Mind är en viktig variabel för en arbetsgrupp att synliggöra och ta med i beräkningarna, speciellt om teamet står inför svårlösta utmaningar och ständiga förändringar. För när teamet delar denna kunskap kan de lättare skifta fokus och skapa en turboeffekt kring kreativitet, problemlösning och samarbete.

VÅR ARBETSMETODIK

Våra workshop designas tillsammans med beställaren med State of mind och De tre principerna som grund. På alla våra workshops jobbar vi med ett öppet samtalsklimat och insiktsbaserat lärande. Tillit, tid för reflektion och konstruktiva samtal är viktiga komponenter för att vi ska kunna genomföra en bra workshop tillsammans med deltagarna.

Nuläge, mål och utmaningar
För oss är det av yttersta vikt att förstå kundens, nuläge, mål och utmaningar. Vi bokar vanligtvis in ett första möte med kunden (beställaren). På detta möte lägger vi grunden för vårt uppdrag och går också igenom våra olika förklaringsmodeller inom State of mind och berättar hur vi jobbar med dessa utifrån de behov kunden har.

Exempel på önskemål från våra kunder
Att få en nystart i ett team / arbetsgrupp – att utveckla ledarskap – att jobba proaktivt inför större förändringar – att minska stress och konflikter – att utveckla och förstärka en positiv grund för hållbara resultat – hjälpa teamet att hitta fokus och prioritera rätt under pressade situationer – att stärka teamkänslan och sammanhållningen.

Anpassning efter kundens behov
Tillsammans med kunden och utifrån behovsanalysen så designar vi en anpassad workshop. Våra workshops är vanligen uppdelade i 3 olika faser (introduktion, tillämpning och underhåll) alla 3 faser anpassas efter våra kunders behov och byggs på efterhand.