De tre principerna, Medvetandet, Tanken

Körkort för det mänskliga sinnet

Innehållet i detta blogginlägg har sitt ursprung från De tre principerna Sinnet, Medvetenheten och Tanken som artikulerades av Sydney Banks ett par år efter hans epifani 1973.

Om du tycker att det är en fördel att känna till hur en bil funkar när du kör en bil då kanske du också tycker att det kan vara en fördel att känna till hur vårt mänskliga sinne funkar när vi trots allt hela tiden ”kör oss själva” med våra tankar och vårt medvetande. Häng med på lite metaforer och andra jämförelser så ska jag förklara vad jag menar.

Jag antar att om du är en van bilförare, så kör du inte i höga hastigheter på en låg växel, stämmer det?

Pausa nu lite och fantisera fram det ilande ljudet från motorn om du pressar gasen i botten på ettans växel- iiiiiiiiiiiiiiiiiii – så låter det ungefär, eller hur? Inte bra för bilen! Om du å andra sidan lägger in en högre växel i den höga farten så låter motorn – mmmmmmm – lugn och harmonisk, eller hur?

Hur kommer det sig då att vi i ett lågt sinnestillstånd, i känslor av stress, irritation, oro med mera, pressar vår mentala gaspedal i botten? Vi kommer väl inte fortare fram för det? Men ändå är det lätt hänt att vi hamnar i fällan där vi tror att det funkar på detta vis, speciellt när vi befinner oss under press och stress.

Erfarenhetsmässigt och så vitt jag vet så har vi inget direkt flow eller är effektiva i ett mentalt känslotillstånd när det enda som händer är att varvtalet, tankar per minut, går upp avsevärt och vi känner – iiiiiiiiiiiiiiii i huvudet och i kroppen.

Vi blir stressade och om det fortsätter så riskerar vi att bli utbrända! Nu kommer vi till det svåra. I och med att vi ofta missförstår hur människans sinne verkligen fungerar, så vågar vi inte riktigt lätta på gaspedalen, för vi tror att om vi slutar att analysera och forcera fram en lösning får vi ingenting gjort. Vi tror att vi inte kommer framåt eller hittar en lösning på vårt problem/våra känslor om vi inte gör någonting åt det. Men vad felaktigt detta antagande är.

När vår tankefläkt (analytiskt ansträngt tänkande) snurrar för fullt, i en känsla av – iiiiiiiiiiiiii, så utnyttjar vi inte vår fulla mentala kapacitet, vi kör helt enkelt på ettans växel och hittar inte bra hållbara lösningar eller bättre känslor som tar oss framåt.

När vi är i ett annat sinnestillstånd, i en känsla av- mmmmmm, där flyter det på, där känner vi trygghet, samhörighet och glädje. Vi varvar ner, våra tankar per minut går långsammare. Då blir vi mer kreativa, vi blir mer lösningsorienterade och vi har lättare för att ta in andra människor och se situationen för vad den är. I denna känslan är det mycket enklare för oss att hantera vår resa genom livet, både med dess uppgångar och dess nedgångar.

För det är nämligen så att någonting extraordinärt händer när du slutar att koppla dina känslor till dina omständigheter och istället kan se dina känslor som en barometer för i vilket mentalt sinnestillstånd du befinner dig i. Det som händer är att du blir klarsynt och är på rätt spår när du förstår och blir medveten om vilken roll ett högt eller lågt sinnestillstånd (kvalitén och varvtalet på ditt tänkande) har på ditt liv. Du börjar att lära dig hur ditt sinne verkligen fungerar, det vill säga inifrån och ut istället för utifrån och in.

Och nu kommer jag till nästa bilmetafor (som jag först hörde David Andersson berätta om på insiktspodden). Tänk dig att du kör din bil i mitten på vägen, det är bra väglag och du kan hålla en hög hastighet (du är i flow och får mycket saker gjort).

Efter ett tag så börjar det bli mörkt och det börjar att regna (du råkar ut för lite utmaningar). Plötsligt så kör du på väggrensmarkeringen och du hör ljudet och känner vibrationerna av perforeringen som är där för att varna dig för att du håller på att köra av vägen (dina känslor av stress, irritation eller oro talar om för dig att du är på väg in i ett lägre sinnestillstånd, kvalitén på ditt tänkande är lägre och ditt mentala varvtal ökar).

Om du har kunskap om hur en bil fungerar så saktar du ner och styr säkert upp i mitten på vägbanan, bilen är i balans och du kan fortsätta att säkert rulla på mot din slutdestination. När du vet hur det mänskliga sinnet fungerar naturligt av sig självt, det vill säga att människors mentala ”default läge” består av mental klarhet och massa sunt förnuft, då kommer du med hjälp av kunskap kunna släppa på din mentala gaspedal. Varvtalet på ditt tänkande minskar, du hamnar i mitten av ditt mentala körfält, det vill säga mental balans och klarhet och du är tillbaka i ett lösningsorienterat sinne. Nu har du lättare för att hitta lösningar/nya tankar som kan korta din resväg betydligt.

Jag hoppas att dessa metaforer och mina insikter i det här blogginlägget inspirerar dig att utforska de positiva effekter en förståelse över De tre principerna Sinnet, Medvetenheten och Tanken kan hjälpa dig att lugna ner ditt nervsystem när du känner dig stressad. En djupare och tydligare förståelse och känsla av ämnet kan fås genom att lyssna på Sydney Banks videor och ljudinspelningar och genom att läsa hans böcker. Jag skulle rekommendera den officiella webbplatsen https://sydneybanks.org/ som ett bra ställe att börja din egen upptäcktsfärd inom 3P.

Du kan också bli medlem i den svenska Facebookgruppen 3PSE. Den ideella förening 3PSE håller på att bildas. Det är en ideell förening som ska vara öppen för alla och vars syfte är att sprida förståelsen om De tre principerna i Sverige – på svenska – och utifrån ursprungskällan Sydney Banks. Du kan kan läsa mer om föreningen 3PSE här: https://projekt.3pse.org/

Kenny Engelbrektsson
Certified Transformative Coach™ @ Michael Neills Supercoach Academy 2014